Spec. dr med. Lazar Andrejević, ginekolog - akušer

 • Rođen je 08.07.1986. godine u Prištini.
 • Osnovnu školu završio je u Prištini.
 • Srednju školu, Gimnaziju, završio je u Kruševcu.
 • Mediinski fakultet Univerziteta u Prištini - Kosovska Mitrovica završio 2011. godine sa prosečnom ocenom 8.88.
 • Specijalistički ispit iz Ginekologije i akušerstva položio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu odličnim uspehom.
 • Stekao diplomu Nacionalne škole za patologiju cerviksa, vulve i vagine i kolposkopiju pod mentorstvom Prof. dr Živka Perišića.
 • Stekao diplomu međunarodne Ian Donald škole ultrazvuka u ginekologiji i akušerstvu pod mentorstvom Prof. dr Asima Kurjaka.
 • Doktorand završne godine doktorskih akademskih studija kliničke medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
 • Saradnik u nastavi - kliničar Medicinskog fakulteta Priština - Kosovska Mitrovica.
 • Sekretar Katedre za Ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta Priština - Kosovska Mitrovica.
 • Autor i koautor mnogobrojnih naučnih i stručnih radova.
 • Autor i koautor brojnih knjiga iz oblasti Ginekologije i akušerstva.
 • Oženjen, ima jednog sina.
 • Nije osuđivan