KardiotokografijaKardiotokografija


Kardiotokografija ili CTG predstavlja zapis srčanih tonova bebe. Pored srčanih tonova, ovim testom se dobija uvid u oksigenizaciju ploda, kao i u postojanje, učestalost i snagu kontrakcija materice.