Prof. dr sci. Aleksa S. Andrejević

 • Prof. dr sci. Aleksa S. Andrejević rođen je 10.03.1955. godine u Sušici, Priština
 • Osnovnu školu i gimnaziju završio u Lipljanu
 • 1981. god. završio medicinski fakultet u Prištini.
 • 1988. položio specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva na Medicinskom fakultetu u Beogradu odličnom ocenom
 • 1995. god. doktorirao na temu „MULTIPARITET KAO FAKTOR RIZIKA PERINATALNOG MORBIDITETA I MORTALITETA U AP KOSOVO I METOHIJA“ mentor Akademik Prof dr sci Vojin Šulović
 • Od 1981. do danas radnik Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini Načelnik odeljenja za operativnu ginekologiju Ginekološko - akušerske klinike Kliničko - bolničkog centra Priština sa sedištem u Kos. Gračanici
 • Od 1992. do 1999. god. upravnik Ginekološko - akušerske klinike - klinike sa najvećim brojem porodjaja u Evropi (11. 500 porodjaja godišnje)
 • Dobio nagradu Hadži Antić za zasluge u stručnom i organizacionom pogledu ginekološke službe Srbije Ginekološko - akušerske sekcije
 • Generalni sekretar Udruženja ginekologa akušera Jugoslavije (UGOJ) od 1991. – 1994. god.)
 • Član predsedništva ginekološko - akušerske sekcije SLD od 1986. – 1999. god.
 • Načelnik odeljenja Patologije trudnoće od 1992. – 1998. god. GAK - Priština
 • Od 1986. – 1995. god. Asistent na predmetu ginekologija-akušerstvo Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini
 • Od 1995. – 2010. Docent na predmetu ginekologija-akušerstvo Medicinski fakultet -Univerzitet u Prištini sa sedištem u Kos. Mitrovici.
 • Od 2010. God vanredni Profesor na predmetu ginekologija-akušerstvo Medicinski fakultet - Univerzitet u Prištini sa sedištem u Kos. Mitrovici
 • Objavljena monografija i učesnik u pisanju u više knjiga
 • U naučnom opusu više desetina stručnih radova u Svetskim i domaćim časopisima
 • Oženjen otac troje dece, služio vojnu obavezu, tri puta nagradjivan u vojsci, nosilac više priznanja SLD, GA sekcije (povelje, plakete, diplome),
 • autor desetina članaka u stručnim časopisima, jugoslovenskim, srpskim, svetskim
 • Autor i koautor više monografija i knjiga
 • Dug društveno aktivan rad
 • Nije osudjivan
 • Od 2010. God vanredni Profesor na predmetu ginekologija-akušerstvo Medicinski fakultet - Univerzitet u Prištini sa sedištem u Kos. Mitrovici
 • Objavljena monografija i učesnik u pisanju u više knjiga
 • U naučnom opusu više desetina stručnih radova u Svetskim i domaćim časopisima
 • Oženjen otac troje dece, služio vojnu obavezu, tri puta nagradjivan u vojsci, nosilac više priznanja SLD, GA sekcije (povelje, plakete, diplome),
 • autor desetina članaka u stručnim časopisima, jugoslovenskim, srpskim, svetskim
 • Autor i koautor više monografija i knjiga
 • Dug društveno aktivan rad
 • Nije osudjivan